ثبت نام های فعال

دعوت به همکاری

با استعانت از خداوند متعال شرکت مهندسی گسترش فرایند شریف واقع در استان تهران، در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود را جهت همکاری در تهران و عسلویه از بین متقاضیان واجد شرایط بر اساس اطلاعات ذکر شده در این آگهی، دعوت به همکاری نماید.
ثبت نام

دعوت به همکاری

این شرکت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد عملیات راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای جدیدالتاسیس در منطقه کنگان و عسلویه، به منظور تامین و تکمیل نیازمندی‌های نیروی انسانی در مشاغل مورد نظر در منطقه کنگان، در نظر دارد متقاضیان واجد شرایط را، مطابق با قوانین، مقررات کار و تامین اجتماعی و سایر شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما، دعوت به همکاری می نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد صرفاً از طریق لینک psdrc.iran-azmoon.ir اقدام به ثبت نام در آزمون ورودی نمایند.
ثبت نام